Sa paano hinubog ng isang ina ang

Sa aklat tinanong
ni Ojie kay Lea na kung paano ginagawa ang bata. Sinabi ni Lea malalaman mo rin
iyan balang-araw. Madali lang sabihin na bata, bata pa’no ka ginawa . Ngunit
kung titingnan mo ang may malalim na kahulugan ang akdang ito. Para sa akin ang
tunay na kahulugan ng nobela ay ang kung paano hinubog ng isang ina ang kanyang
mga anak. Kung paano niya ito pinalaki kahit na marami itong pinagdadaanan.

Lumaya sa isang makitid na papel bilang isang babae na mas pinili ang kalayaan.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ang paghubog ng isang ina sa kanyang mga anak. Ang pagturo ng mga tama sa mali.

Ang pagsabi ng mga katotohanan sa kanyang mga anak bago pa malaman sa iba. Ang
pagtuturo na kailangan nilang gumawa ng sariling desisyon dahil buhay nila
iyon. Ang mga pangaral ng isang ina sa kanyang mga anak. Yan ang ginawa ni Lea
sa kanyang mga anak. Simula hanggang huli ay hindi nagbago ang pananaw ni Lea
sa kanyang buhay. Bata, bata pa’no ka ginawa? Ginawang disente at makatao sa
kanilang paglaki. Dahil kung ang bawat bata ay napalaki ng disente at makatao,
sana’y nabuo na ang isang disente at makataong lipunan at ikararangal na
ipamana sa lahat at sa susunod na henerasyon.

Go Top
x

Hi!
I'm Eleanor!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out