Hvordan ha dårlig hukommelse og være dårlig

Hvordan
dataspill hjelper barn med ADHD

 

Barn
med ADHD har problemer med å konsentrere seg. Barn med ADHD kan ha dårlig
hukommelse og være dårlig til å planlegge. De kan også være hyperaktive, men
medisiner er ikke løsningen for alle. Mange foreldre vil prøve andre behandlingsformer
av denne grunnen. En mulighet er dataspill som er rettet mot barn med ADHD.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Et
nytt forskningsprosjekt fra Psykiatrien i Regionen Syddanmark viser at metoden
med dataspill har en tvilsom effekt.

 

“Mange av disse programmene holder ikke det de
lover, og det er viktig at

foreldrene vet det, for det er et enormt marked, sier
Aida Bikic”.1
Bikic er

forsker
og har skrevet en doktoravhandling om spillene. Hun mener at

spillene
kan ha en effekt på noen barn med bestemte typer ADHD men

hos
noen er det null effekt.

 

Aida
Bikic og andre forskere satte 70 barn med ADHD til å spille dataspillet
Activate. Dette spillet skal trene opp hukommelse, oppmerksomhet,  elevkontroll og andre kognitive funksjoner. Etter åtte uker hvor
de spilte i 40 minutter, seks dager i uken var det ingen forbedring, verken på
konsentrasjon, hukommelse og oppmerksomhet.

 

Det spillet hjalp barna med, var å bli flinkere
til å planlegge. Dette kunne

vedlikeholdes tre og seks måneder etter at
treningen ble avsluttet.

 

Seniorforsker Ole Jakob Storebø har ikke vært
en del av studien men forsker selv på ADHD ved Psykiatrisk Forskningsenhed på
Regionen Sjælland. Han mener at forsøkene ikke er store nok til at resultatene
er sikre. Han mener også at gruppen av forsøkspersoner er for bred til å si noe
sikkert2.

 

“Det er den gjennomsnittlige
pasienten de undersøker. Hvis de hadde studert pasienter med bestemte
problemer, ville resultatene blitt mer presise”3, sier Storebø.

 

Han sier det er det samme med medisinsk
behandling, noen pasienter reagerer, uten at det vises på noe
gjennomsnittsmåling.

 

Professor Terje Sagvoldsen er leder i en gruppe
med internasjonale forskere som skal vurdere om det er mulig å utvikle en
diagnosemetode for ADHD som bygger på video- eller dataspill. Sagvoldsen og
resten av forskerne mener det er veldig viktig å oppdage ADHD så tidlig som
mulig. De jobber derfor med å finne en god diagnosemetode.

30% av innsatte i norske fengsler har ADHD
ifølge forskning.

 

Ifølge informasjonsbladet om ADHD har barn som
kommer i tidlig behandling, mye bedre prognoser, og for eksempel ikke noe økt
risiko for å bli stoffmisbruker4.

 

Storebø oppfordrer foreldre til å la barna
prøve slike ting, men evidensen er ikke veldig sterk. Det er noen som blir bedre
av medisiner mens andre blir bedre av atferdstrening eller dataspill5.

1 Forskning.no

 

2
Forskning.no

3 Forskning.no

4
VG

5
VG

Go Top
x

Hi!
I'm Eleanor!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out